nu ar det

idag är det

klockan är

 

 

Teorikurser

Teoriutbildningen hålls på kvällstid, 17:30-19:00, och är uppdelad på 5 teoritillfällen, tisdagar och torsdagar.
Om man inte kan delta vid ett tillfälle kan man hoppa in nästa gång teoritillfället ges.
Teorikurserna följer i stort STR´s "Körkortsboken" eller "Trafikens grunder" och kan vara ett bra komplement till bokpaketen. Här har man en chans att komma och ställa frågor och diskutera saker som man tycket är svårt att förstå när man sitter hemma och läser.
Det kan även vara ett bra tillfälle att diskutera frågor man kört fast på när man jobbat med Elevcentralens frågor.

Schema för teori undervisningen

Lektionspass 1 Introduktion till körkortsutbildningen
Grunder och definitioner
Lektionspass 2 Inledande stadstrafik
Grundläggande trafikregler, barn i trafiken, teckengivning,
fordonets placering på väg och oskyddade trafikanter och trafikpyramiden.
Lektionspass 3Att läsa skyltar, trafikljus, polismans tecken, val av körfält.
Att stanna eller parkera, parkeringsbestämmelser och högfartsväg.
Lektionspass 4 Bilens konstruktion och skyddsanordningar, passagerare i bilen
Stoppsträcka, olika hastigheter och om att köra i halka och olika årstider
Körning i olika väder, mörkerkörning, bilens belysning, synen, avsökning, Miljö och sparsam körning, om en olyka har hänt.

 

Kurstillfällen :

Efterfrågan varierar mycket på teori utbildning
Därför ring 0701 499 859 för mer information.


Antalet kurser och tiden för kursen styrs av efterfrågan.
Om antalet elever till en viss kurs blir för få kan ändringar ske. Om efterfrågan är stor kan vi sätta in extrakurser. Det är därför alltid bra att kontakta oss om ni har frågor.